Het adres voor uw creatieve ontwikkeling!

 KUNSTBESCHOUWING

 

 Dag/tijd: dinsdag 10:00 - 12:00 uur  
 Startdatum: 24 november 2020 code 4.01A
 Startdatum: vervalt code 4.01B
 Aantal lessen: 10 (2 uur, om de 2 weken)  
 Docent: Mascha Siekkötter  
 Prijs: € 125,00  

 

Op 27 oktober van 10.00 – 12.00 uur geeft Mascha een kennismakingsles. Deze kost € 12,50 en kan tijdens die les contant betaald worden.
Wilt u deze les volgen dan dient u zich vóór 19 oktober op te geven via het contactformulier.

In deze serie lessen gaan we kunst bekijken. Een afwisselende cursus die ook goed als steuntje in de rug bij museum- en tentoonstellingsbezoek te gebruiken is. We hebben het over allerlei aspecten van kunst, zoals composities, kleurgebruik en materiaal aan de hand van vele aansprekende werken uit schilder-, beeldhouwkunst en uit de architectuur. We kijken niet alleen naar het kunstwerk als op zichzelf staand geheel, maar stukjes kunstgeschiedenis horen er ook bij. Zo krijgt u meer inzicht, niet alleen in welk werk van welke kunstenaar is, maar ook waarom het werk waar u naar kijkt zo bijzonder is!

Hier kunt u naar het Inschrijfformulier.

 BASISCURSUS FOTOGRAFIE 

 

 Dag/tijd: maandag 20:00 - 22:00 uur
zaterdag 8:30 – 11:00 en 12:30 – 15:00 uur
(zie ook bij Lesdata)
 
 Startdatum:   code 4.31A
 Startdatum: 18 januari 2021 code 4.31B
 Aantal lessen: 6 (2 uur)  
 Docent: Mascha Siekkötter  
 Prijs: € 87,00  

 

Overkomt het u ook wel eens? U denkt een mooie foto gemaakt te hebben, komt thuis en u bekijkt uw foto op het pc-scherm en ziet dat de foto nét niet scherp is, net iets te donker of te licht is, de horizon niet recht, kleuren wat flets etc. Dat is jammer! Het allerliefst wilt u mooiere, betere foto’s kunnen maken of beter nog dé perfecte foto. Maar ja, hoe doet u dat….? Fotograferen betekent letterlijk schrijven met licht. Licht is uiteindelijk de basis voor elke foto. Om een goede (geslaagde) foto te maken hebt u voldoende licht op de sensor nodig. De camera zal heel precies moeten regelen hoeveel licht er op de sensor komt. Die hoeveelheid licht hangt van drie veranderbare instellingen af: de belichtingsdriehoek. 1. Diafragma 2. Sluitertijd 3. ISO- waarde. Dit zijn de allerbelangrijkste instellingen op uw camera. Als u weet hoe deze drie instellingen werken en hoe ze samenhangen, hebt u de basis van de fotografie te pakken. Het maken van betere (goede) foto’s leert u niet alleen door theorie, maar vooral door vaak en veel te fotograferen. U wordt op weg geholpen met het vinden en instellen van de diverse camera functies. Gedurende de cursus krijgt u na iedere les opdrachten mee, die we de volgende les bespreken. Neemt u de handleiding, uw camera, een usb-stick, schrijfblok en pen mee? De cursus bestaat uit vier theorieavonden op maandag en twee praktijkochtenden of -middagen op zaterdag.*
Lesdata* 4.31A: ma 21-9, ma 28-9, za.mo 3-10, ma 5-10, za.mi 10-10, ma 12-10
Lesdata* 4.31B: ma 18-1, ma 25-1, za.mo 6-2, za.mo 27-2, ma 8-3, ma 15-3

Hier kunt u naar het Inschrijfformulier.

  VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE 

 

 Dag/tijd: maandag 20:00 - 22:00 uur
zaterdag 8:30 -11:00 en 12:30 – 15:00 uur
(zie ook bij Lesdata)
 
 Startdatum: 26 oktober 2020 code 4.32A
 Startdatum: 22 maart 2021 code 4.32B
 Aantal lessen: 7  
 Docent: Mascha Siekkötter (A), Ruurd van Dijk (B)  
 Prijs: € 101,50  

 

In de basiscursus staat vooral de techniek centraal, bij de vervolgcursus staat juist het beeld centraal. Als een foto scherp en goed belicht is, wil dit niet altijd zeggen dat de foto interessant is. Wat maakt een foto echt mooi, dát staat centraal in de vervolgcursus. Omgaan met verschillende soorten licht, compositie, regel van derden, histogram, witbalans, lichtmeting en wat verder aan de orde komt. De cursus bestaat uit 4 theorieavonden op maandag en drie praktijkochtenden of -middagen op zaterdag*. U maakt na afloop van de vervolgcursus geen kiekjes meer, maar echte WoW-foto’s! Dat is toch ook wat u wilt?
Lesdata* 4.32A: ma 26-10, za.mi 31-10, ma 2-11, za.mo 7-11, ma 9-11, za.mo 14-11, ma 23-11
Lesdata* 4.32B: ma 22-3, za.mo 27-3, ma 5-4, za.mo 17-4, ma 26-4, za.mo 1-5, ma 10-5

Hier kunt u naar het Inschrijfformulier.

 GLAS IN LOOD

 

 Dag/tijd: zaterdag 09:00 - 12:00 uur  
 Startdatum: 09 januari 2021 code 4.41
 Aantal lessen: 6 (3 uur, 1x per 2 weken) )  
 Docent: Wim Rosendahl  
 Prijs: € 131,00  
 Materiaalkosten:
 
afhankelijk van formaat en kleur (ca. 30 x 40 cm: € 55,--).
Aan docent te voldoen
 
 Gereedschap: gedeeltelijk in bruikleen  

 

Glas in lood is een ambachtelijk product. Onder invloed van o.a. daglicht geeft het een stemmige uitstraling. Een ontwerp is vaak heel persoonlijk en uniek en geeft een extra dimensie aan interieur en exterieur. Tijdens deze cursus krijgt u zelf de gelegenheid om een glas in lood paneel te vervaardigen. U leert o.a. ontwerpen, glas snijden, zetten, solderen en kitten. Omdat alles met precisie in elkaar moet passen en glas scherp kan zijn, is geduld van belang. Goed werk heeft nu eenmaal tijd nodig en glas in lood heeft zich in de loop der eeuwen bewezen als zijnde tijdloze kunst in onze cultuur. Beginners krijgen een startpakket aan ontwerp, glas en benodigde materialen. Gevorderden kunnen in overleg een eigen ontwerp en keuze in glas maken.

Hier kunt u naar het Inschrijfformulier.

 ZELF SCHRIJVER WORDEN

 

 Dag/tijd: maandag 14:00 - 16:00 uur
(1x per 2 weken)
 
 Startdatum: 12 oktober 2020 code 4.50A
 Startdatum: 01 februari 2021 code 4.50B
 Aantal lessen: 7 (2 uur)  
 Docent: Humphrey Ottenhof  
 Prijs: € 101,50  
 Materiaal:  Zelf meenemen pen, papier, laptop / IPad.  

 


A. Korte verhalen schrijven
Huist er een schrijver in u? Wilt u graag lezers boeien met wat u zelf bedacht en geformuleerd heeft? Misschien wel uw tekst in druk zien? In deze cursus starten we met de basis: plot, personages, perspectief. Naast deze lijn komen er steeds verschillende creativiteitstechnieken aan bod. De nadruk ligt op veel zelf doen, gevolgd door feedback van uw medecursisten en uw schrijftrainer. Overal zien we korte teksten. In de vorm van blogs, columns, gedichten. Al naar gelang de wens van de cursisten maken we zijstapjes naar deze genres. Eindproducten proberen we te publiceren. In krant, tijdschrift of op het net. Hoe spannend is het als dit lukt!

B. Langere verhalen of een novelle schrijven
Wilt u verhalen schrijven van langere adem? Misschien wel een novelle? In deel 2 van de cursus gaan we ons bezighouden met het bouwen van een structuur, uitdiepen van personages, bedenken van spanningsbogen, creëren van dramatiek. Het is ook denkbaar dat we met zijn allen één werk schrijven. Uitdieping van poëzie of het toewerken naar een bundel behoort tot de mogelijkheden van dit cursusdeel. Instappen in deel 2 is goed mogelijk, omdat er andere, nieuwe creativiteitstechnieken worden aangeboden.

Hier kunt u naar het Inschrijfformulier.